top

メモ帳

gaiaxの掲示板に画像を貼る時、どのブラウザでも表示されるタグ
<font style='display:block;width:幅px;height:高さpx;background:url(画像アドレス)'></font>
gaiaxのHPで、壁紙を固定する
デザインの背景画像を「画像を無し」にして、
日記、掲示板、プロフィールなど、壁紙を固定したいページ全ての「お知らせ欄」の1番上に 下記のスタイルシートを書き込む。

<style type='text/css'><!-- body { background:#fffffff url('http://image.members.goo.ne.jp/user/ユーザーID/kabegami.jpg') fixed;} --></style>

壁紙画像のファイル名は、いつも同じにして(たとえばkabegami.jpgのように) 画像をアップすると、「お知らせ欄」には1度書き込むだけですむ。
gaiaxの掲示板や日記に文字の大きさを指定して書くタグ
<font style='font-size:14pt;font-weight:bold;'></font>
gaiaxの掲示板や日記で使えるタグ
<font></font>  インライン要素

<b></b>  太字
  スタイルシートでは、
  <font style='font-weight:bold;'></font>

<i></i>  イタリック体
  スタイルシートでは、
  <font style='font-style:italic;'></font>

<hr>  横罫線
<br>  改行
gaiaxのお約束(1)
gaiaxでは「"(ダブルコーテーション)」は認識されません。
「"(ダブルコーテーション)」の代わりに「'(シングルコーテーション)」を使用します。
「"(ダブルコーテーション)」は無いものとして変換されるので、 半角の入ったスタイルシート等は認識されずに、思うように表示されないことがあります。
gaiaxのお約束(2)
「お知らせ」欄に書き込んだものは、追記はできません。
<br>は入力する時には認識されて改行されますが、一度入力した後は消えてしまいます。
そのため、少しでも訂正、追記があるときは、以前に書き込んだものは全文削除して、 もう一度書き込みます。
その為にも、自分のPCにファイルを作っておきます。

どのブラウザでも表示できるのは下記16色です。
カラーチャート
色(16進数) 色名
#0000ff blue
#00ffff aqua
#ff00ff fuchsia
#00ff00 lime
#008000 green
#808000 olive
#800080 purple
#ff0000 red
#808080 gray
#c0c0c0 silver
#008080 teal
#ffff00 yellow
#800000 maroon
#000000 black
#000080 navy
#ffffff white

#0000ff #0033ff #0066ff #0099ff #00ccff #00ffff
#0000cc #0033cc #0066cc #0099cc #00cccc #00ffcc
#000099 #003399 #006699 #009999 #00cc99 #00ff99
#000066 #003366 #006666 #009966 #00cc66 #00ff66
#000033 #003333 #006633 #009933 #00cc33 #00ff33
#000000 #003300 #006600 #009900 #00cc00 #00ff00
#3300ff #3333ff #3366ff #3399ff #33ccff #33ffff
#3300cc #3333cc #3366cc #3399cc #33cccc #33ffcc
#330099 #333399 #336699 #339999 #33cc99 #33ff99
#330066 #333366 #336666 #339966 #33cc66 #33ff66
#330033 #333333 #336633 #339933 #33cc33 #33ff33
#330000 #333300 #336600 #339900 #33cc00 #33ff00
#6600ff #6633ff #6666ff #6699ff #66ccff #66ffff
#6600cc #6633cc #6666cc #6699cc #66cccc #66ffcc
#660099 #663399 #666699 #669999 #66cc99 #66ff99
#660066 #663366 #666666 #669966 #66cc66 #66ff66
#660033 #663333 #666633 #669933 #66cc33 #66ff33
#660000 #663300 #666600 #669900 #66cc00 #66ff00
#9900ff #9933ff #9966ff #9999ff #99ccff #99ffff
#9900cc #9933cc #9966cc #9999cc #99cccc #99ffcc
#990099 #993399 #996699 #999999 #99cc99 #99ff99
#990066 #993366 #996666 #999966 #99cc66 #99ff66
#990033 #993333 #996633 #999933 #99cc33 #99ff33
#990000 #993300 #996600 #999900 #99cc00 #99ff00
#cc00ff #cc33ff #cc66ff #cc99ff #ccccff #ccffff
#cc00cc #cc33cc #cc66cc #cc99cc #cccccc #ccffcc
#cc0099 #cc3399 #cc6699 #cc9999 #cccc99 #ccff99
#cc0066 #cc3366 #cc6666 #cc9966 #cccc66 #ccff66
#cc0033 #cc3333 #cc6633 #cc9933 #cccc33 #ccff33
#cc0000 #cc3300 #cc6600 #cc9900 #cccc00 #ccff00
#ff00ff #ff33ff #ff66ff #ff99ff #ffccff #ffffff
#ff00cc #ff33cc #ff66cc #ff99cc #ffcccc #ffffcc
#ff0099 #ff3399 #ff6699 #ff9999 #ffcc99 #ffff99
#ff0066 #ff3366 #ff6666 #ff9966 #ffcc66 #ffff66
#ff0033 #ff3333 #ff6633 #ff9933 #ffcc33 #ffff33
#ff0000 #ff3300 #ff6600 #ff9900 #ffcc00 #ffff00
aliceblue
#f0f8ff

antiquewhite
#faebd7

aqua
#00ffff

aquamarine
#7fffd4

azure
#f0ffff

beige
#f5f5dc

bisque
#ffe4c4

black
#000000

blanchedalmond
#ffebcd

blue
#0000ff

blueviolet
#8a2be2

brown
#a52a2a

burlywood
#deb887

cadetblue
#5f9ea0

chartreuse
#7fff00

chocolate
#d2691e

coral
#ff7f50

cornflowerblue
#6495ed

cornsilk
#fff8dc

crimson
#dc143c

cyan
#00ffff

darkblue
#00008b

darkcyan
#008b8b

darkgoldenrod
#b8860b

darkgray
#a9a9a9

darkgreen
#006400

darkkhaki
#bdb76b

darkmagenta
#8b008b

darkolivegreen
#556b2f

darkorange
#ff8c00

darkorchid
#9932cc

darkred
#8b0000

darksalmon
#e9967a

darkseagreen
#8fbc8f

darkslateblue
#483d8b

darkslategray
#2f4f4f

darkturquoise
#00ced1

darkviolet
#9400d3

deeppink
#ff1493

deepskyblue
#00bfff

dimgray
#696969

dodgerblue
#1e90ff

firebrick
#b22222

floralwhite
#fffaf0

forestgreen
#228b22

fuchsia
#ff00ff

gainsboro
#dcdcdc

ghostwhite
#f8f8ff

gold
#ffd700

goldenrod
#daa520

gray
#808080

green
#008000

greenyellow
#adff2f

honeydew
#f0fff0

hotpink
#ff69b4

indianred
#cd5c5c

indigo
#4b0082

ivory
#fffff0

khaki
#f0e68c

lavender
#e6e6fa

lavenderblush
#fff0f5

lawngreen
#7cfc00

lemonchiffon
#fffacd

lightblue
#add8e6

lightcoral
#f08080

lightcyan
#e0ffff

lightgoldenrodyellow
#fafad2

lightgreen
#90ee90

lightgrey
#d3d3d3

lightpink
#ffb6c1

lightsalmon
#ffa07a

lightseagreen
#20b2aa

lightskyblue
#87cefa

lightslategray
#778899

lightsteelblue
#b0c4de

lightyellow
#ffffe0

lime
#00ff00

limegreen
#32cd32

linen
#faf0e6

magenta
#ff00ff

maroon
#800000

mediumaquamarine
#66cdaa

mediumblue
#0000cd

mediumorchid
#ba55d3

mediumpurple
#9370db

mediumseagreen
#3cb371

mediumslateblue
#7b68ee

mediumspringgreen
#00fa9a

mediumturquoise
#48d1cc

mediumvioletred
#c71585

midnightblue
#191970

mintcream
#f5fffa

mistyrose
#ffe4e1

moccasin
#ffe4b5

navajowhite
#ffdead

navy
#000080

oldlace
#fdf5e6

olive
#808000

olivedrab
#6b8e23

orange
#ffa500

orangered
#ff4500

orchid
#da70d6

palegoldenrod
#eee8aa

palegreen
#98fb98

paleturquoise
#afeeee

palevioletred
#db7093

papayawhip
#ffefd5

peachpuff
#ffdab9

peru
#cd853f

pink
#ffc0cb

plum
#dda0dd

powderblue
#b0e0e6

purple
#800080

red
#ff0000

rosybrown
#bc8f8f

royalblue
#4169e1

saddlebrown
#8b4513

salmon
#fa8072

sandybrown
#f4a460

seagreen
#2e8b57

seashell
#fff5ee

sienna
#a0522d

silver
#c0c0c0

skyblue
#87ceeb

slateblue
#6a5acd

slategray
#708090

snow
#fffafa

springgreen
#00ff7f

steelblue
#4682b4

tan
#d2b48c

teal
#008080

thistle
#d8bfd8

tomato
#ff6347

turquoise
#40e0d0

violet
#ee82ee

wheat
#f5deb3

white
#ffffff

whitesmoke
#f5f5f5

yellow
#ffff00

yellowgreen
#9acd32

top